BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zarządzanie w Kulturze
Editor:
Instytut Kultury UJ. ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
ekocoj@poczta.onet.pl
http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/
ISSN:
1896-8201
eISSN:
2084-3976
Rating:
2010 - 2 2011 - 2 2012 - 5 2013 - 9 2014 - 9 2015 - 14 2016 - 14 2017 - 14 2018 - 14 2019 - 20 2020 - 20

Zarządzanie w Kulturze