BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomia
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów
wydaw@ur.edu.pl
http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/product_info.php?products_id=627
ISSN:
1898-1976
Rating:
non-point

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomia (1)