BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
wydaw@uek.krakow.pl
https://wydawnictwo.uek.krakow.pl/
ISSN:
1899-0428
Rating:
non-point