BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego
Editor:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
sekretariat04@prawo.ug.edu.pl
http://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/wydawnictwa/z_zagadnien_zabezpieczenia_spolecznego
ISSN:
2081-2310
eISSN:
2084-4387
Rating:
2012 - 1 2013 - 2 2014 - 2 2015 - 3 2016 - 3 2017 - 3 2018 - 3

Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego