BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
Editor:
Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
aleksandra_wicka@sggw.pl
https://pefim.sggw.pl/issue/view/241
ISSN:
2081-3430
Rating:
2012 - 9 2013 - 8 2014 - 8 2015 - 13 2016 - 13 2017 - 13 2018 - 13 2019 - 40 2020 - 40 2021 - 40 2022 - 40 2023 - 40 2024 - 40