BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
Editor:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej. ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
zeszyty_eiogz@sggw.pl
http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/ekonomika-i-organizacja-gospodarki-zywnosciowej/
ISSN:
2081-6979
Rating:
2007 - 4 2008 - 4 2009 - 5 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 7 2013 - 8 2014 - 8 2015 - 13 2016 - 13 2017 - 13 2018 - 13