BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie
Editor:
Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska Katedra Ekonometrii i Statystyki. al. Armii Krajowej 19 b, 42-200 Częstochowa
znwz@zim.pcz.pl
http://zim.pcz.pl/znwz/strona-glowna.html
ISSN:
2083-1560
Rating:
2013 - 4 2014 - 4 2015 - 7 2016 - 7 2017 - 7 2018 - 7