BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zarządzanie i Finanse
Editor:
Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania. ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
zif@wzr.ug.edu.pl
http://wzr.pl/jmf/
ISSN:
2084-5189
Rating:
2013 - 7 2014 - 7 2015 - 10 2016 - 10 2017 - 10 2018 - 10