BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka
Editor:
Instytut Polityki Społecznej UW. 00-927 Warszawa, ul. Nowy Ś wiat 67
beata.e.kaczynska@gmail.com
https://elipsa.pl/pl/c/Zabezpieczenie-Spoleczne.-Teoria%2C-Prawo%2C-Praktyka./52
ISSN:
2299-2332
Rating:
2015 - 3 2016 - 3 2017 - 3 2018 - 3 2019 - 40 2020 - 40 2021 - 40 2022 - 40 2023 - 40

Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka