BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Editor:
Redakcja Zeszytu Naukowego WSZiB. Al. Kijowska 14, 30-079 Kraków
redakcja@wszib.edu.pl
https://www.wszib.edu.pl/o-uczelni/zeszytnaukowy/
ISSN:
2300-6285
Rating:
2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 5 2013 - 7 2014 - 7 2015 - 9 2016 - 9 2017 - 9 2018 - 9