BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nojszewska Magdalena
Title
Równość szans - doświadczenia brytyjskie
Source
Rynek Pracy, 2001, nr 7-8, s. 70-91
Keyword
Status społeczny, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Zwalczanie dyskryminacji
Social status, Employment discrimination, Discrimination prohibition
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
W artykule omówiono doświadczenia brytyjskie w dążeniu do zapewnienia równych szans wszystkim obywatelom kraju w różnych dziedzinach życia. Polityka ta jest tworzona i realizowana przez bardzo różne instytucje - rządowe oraz pozarządowe - które pozostają ze sobą w ścisłej współpracy. Wśród nich należy wymienić: Ministerstwo Edukacji i Zatrudnienia (Londyn), Komisję Równych Szans (Manchester), Komisję Równości Rasowej (Londyn), Kancelarię Premiera, Biuro ds. Kobiet (Londyn), Urząd Dzielnicowy Haringey (Londyn), Komisję Praw Osób Niepełnosprawnych (Londyn), Organizację pozarządową ds. równości mniejszości seksualnych - "Stonewall" (Londyn), Organizację pozarządową "Rights of Women" (Londyn), Krajową Komisję ds. Kobiet (Londyn), Samorząd Miejski Dzielnicy Islington (Londyn), Kongres Związków Zawodowych (Londyn) i Konfederację Pracodawców Brytyjskich (Londyn). Wszystkie te organizacje zostały przedstawione w artykule.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1233-4103
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu