BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polańska-Siła Barbara
Title
Usługa EURES - nową usługą rynku pracy
Source
Rynek Pracy, 2005, nr 2, s. 28-42
Keyword
Polityka zatrudnienia, Zatrudnienie, Europejskie Służby Zatrudnienia, Swoboda przepływu osób w UE
Employment policy, Employment, European Employment Service (EURES), Freedom of movement for persons in the EU
Abstract
Poczynione przygotowania do wdrożenia sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES, której celem jest wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy w Polsce spowodowały, że pojawia się nowa usługa rynku pracy a co za tym idzie otwarty się nowe możliwości dla polskich obywateli. Zaprezentowane w artykule wyniki nie przedstawiają pełnego obrazu działań EURES w Polsce. Rezultaty osiągnięte w skali całego kraju są o wiele większe dzięki pracy asystentów EURES z powiatowych urzędów pracy. Pełen obraz zostanie uzyskany po wdrożeniu kompleksowego monitoringu działań wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1233-4103
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu