BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrościcki Tadeusz, Misiak Marek
Title
Wynagrodzenia, świadczenia socjalne, zasoby finansowe gospodarstw domowych : Makroekonomia Europy: Polska w rozszerzonej UE (cz.V)
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2004, nr 12, s. 82-84
Keyword
Gospodarstwa domowe, Płace, Dochody ludności, Produkt krajowy brutto (PKB), Poziom płac, Świadczenia socjalne, Kurs złotego
Households, Wages, People's income, Gross domestic product (GDP), Wage level, Social benefits, Polish Zloty exchange rate
Abstract
Po akcesji do Unii Europejskiej nowe kraje członkowskie próbują określić termin wprowadzenia na ich terytorium wspólnej waluty. Uwarunkowania makroekonomiczne wskazują, że najbliżej realizacji tego celu są kraje bałtyckie. Dla Polski termin ten wydaje się bardziej odległy. Zależy to również od tempa reformy finansów publicznych. Potencjał gospodarczy najlepiej obrazuje poziom płac i zasoby finansowe gospodarstw domowych. Prognozy wskazują na dalszą, umiarkowaną dynamikę wynagrodzeń w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu