BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyński Waldemar
Title
Próba badania efektywności polskiego rynku kapitałowego
The Estimate of Efficiency of Polish Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Folia Oeconomica Stetinensia, 1999, nr 5, s. 119-143, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Struktura rynku kapitałowego, Papiery wartościowe, Stopa zwrotu kapitału, Portfel papierów wartościowych, Metody taksonomiczne, Atrakcyjność inwestycyjna
Capital market, Structure of the capital market, Securities, Return on Investment (ROI), Portfolio securities, Taxonomic methods, Investing attractiveness
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę efektywności polskiego rynku kapitałowego. Autor odpowiedział na cztery pytania: Czy ceny akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie reagują na dostępne nowe informacje natychmiast i w pełni do nich adekwatnie?; Czy ceny akcji zmieniają się w sposób losowy?; Czy możliwy jest ranking inwestycji w papiery wartościowe zbudowany na podstawie danych bieżących, który sprawdzi się w przyszłości?; Czy profesjonalni inwestorzy są w stanie uzyskać wyższe zyski?. Z uzyskanych danych wynika, że polski rynek kapitałowy nie jest efektywny, chociaż posiada kilka cech rynku efektywnego.

Most theories used at the capital markets is determined by the effectiveness of market. The article is dedicated to the analysis of effectiveness of polish capital market. The author made four questions, which he answered in the article. First, if the stock prices at the Warsaw Stock Exchange react for new information immediately and if this reaction is correct? The second, if the stock prices change in a random way? The third one, if there is possible to order investments in stocks at the base of current data, which may be checked in the future? The fourth, if professional investors are able to achieve higher profits? Answering these questions, the author proved that the Polish capital market is not effective. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1426-3491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu