BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Leszek
Title
Polityka informacji czy dezinformacji w analizach porównawczych finansowej opłacalności leasingu?
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 229-237
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Finansowanie inwestycji, Leasing, Leasing operacyjny, Kredyt bankowy
Investment financing, Leasing, Operating lease, Bank credit
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie sposobów prezentacji finansowych analiz porównawczych kredyt-leasing w ogólnodostępnych źródłach informacyjnych (oferty internetowe i literatura) i wskazanie na istniejące nieprawidłowości. Autor podkreśla, że w większości dokonywanych analiz, finansowa wyższość leasingu nad finansowaniem za pomocą kredytu jest następstwem przyjęcia bardzo zaniżonych, nieprzystających do rzeczywistości stóp procentowych leasingu, a każdorazowe próby ich urealnienia kończą się zazwyczaj odrzuceniem tej formy finansowania na rzecz kredytu. Istniejące w analizach porównawczych stale powtarzające się błędy nie prowadzą do rozpowszechnienia wiedzy o rzeczywistych finansowych następstwach takiego sposobu finansowania.

The aim of that article is to show the ways of financial presentation of credit leasing comparative analysis in available informative sources (internet offers and literature) and pointing out irregularities. The author puts the stress on leasing sometimes treated as more important then financing by credits in financial analysis. This situation is connected to the problem of lowering of leasing interest rate and other repeating mistakes in financial analysis. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brigham E.F., Gapenski L.: Zarządzanie finansami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 2. Damodaran A.: Corporate Finance, Theory and Practice. John Wiley & Sons, New York 1997.
 3. Davis E.W., Pointon J.: Finanse i firma. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 4. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 5. Groppelli A.A., Nikbakht E.: Wstąp do finansów. WIG-Press, Warszawa 1999.
 6. Machała R.: Praktyczne zarządzanie finansami firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 7. Pluta W.: Budżetowanie kapitałów. Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 8. Rutkowski A.: Zarządzanie finansami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 9. Siudak M.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 10. Sobczyk M.: Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1995.
 11. Załupka D., Żyniewicz M.: Leasing ABC oraz D - Wszystko o ekonomicznych i podatkowych aspektach leasingu. Unimex, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu