BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bilewicz Ewa
Title
Siła rynkowa w międzynarodowym handlu towarami surowcowo-rolnymi
Market Power in the International Trade of Primary Commodities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 2001, nr 7, s. 51-61
Keyword
Rynki międzynarodowe, Handel międzynarodowy, Handel produktami rolnymi, Konkurencyjność międzynarodowa, Ceny światowe
International market, International trade, Agricultural trade, International competitiveness, World prices
Note
summ.
Abstract
Model rynku wolnokonkurencyjnego istnieje gdy są spełnione przynajmniej trzy warunki: działa wielu sprzedawców i nabywców, nie istnieją bariery wejścia i wyjścia, ceny są wynikiem gry popytu i podaży. Celem artykułu jest zanalizowanie międzynarodowego rynku artykułów surowcowo-rolnych, a zwłaszcza kształtujących się na nim cen i określenie jaki model jest dla tego rynku właściwy. Na międzynarodowym rynku towarów surowcowo-rolnych istnieje znaczna koncentracja, zwłaszcza w handlu po stronie popytu oraz są liczne bariery wejścia i wyjścia. Obecność korporacji transnarodowych, powiązanych z wieloma przedsiębiorstwami, dzięki którym utrzymują znaczącą kontrolę nad kanałami sprzedaży i dystrybucji, sprawia że kształtujące się ceny nie są w wielu wypadkach cenami wolnorynkowymi, lecz często są ustalane przez silne podmioty zgodnie z ich strategią maksymalizacji zysku.

A free market exists when at least three conditions are present: - many firms, - no control over prices, - easy market entry and exit. However the model of pure competition is not a good approximation for the international market of primary commodities. Many suppliers and demanders directly involved in international commodity generally do have perceptible influence on market prices. This article discusses the extent of market power in international commodity markets and explains why it exists. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1426-7799
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu