BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Januszek Henryk
Title
Modele i tendencje zmian stosunków pracy w gospodarce rynkowej
Models and Tendencies of Changes in Relation at Work in Market Economy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2001, nr 11, s. 7-22
Keyword
Praca, Stosunek pracy, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Labour, Legal employment relation, Systemic transformation
Abstract
Artykuł poświęcono omówieniu wybranych modeli stosunków pracy. Scharakteryzowano trzy znaczące w świecie modele stosunków pracy: europejski (niemiecki, skandynawski, szwajcarski), japoński i amerykański. Podjęto także temat procesu unifikowania stosunków pracy oraz uwarunkowań stosunków pracy w okresie przemian systemowych. Na zakończenie wskazano wpływ przekształceń własnościowych na stosunki pracy.

The article presents chosen models of relation at work. Three important models of relation at work such as European (German, Scandinavian, Swiss), Japanese and American are presented. The problem of work relation standardizing and conditions of work relation during transition were also discussed. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu