BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwaśnicki Radosław L., Korecki Łukasz
Title
Kiedy wygasa mandat.. : Upływ kadencji mandatów członków menedżerskich organów spółek kapitałowych
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2006, nr 9, s. 44-45
Keyword
Spółki kapitałowe, Menedżer, Rada nadzorcza, Rynek kapitałowy, Kodeks spółek handlowych
Capital company, Manager, Supervisory board, Capital market, Code of Commercial Companies
Abstract
W świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych, członek organu spółki kapitałowej powołany na jednoroczną kadencję może teoretycznie wykonywać swoją funkcję tak długo, jak gdyby został powołany na kadencję trzyletnią. Wykładnia prawna tego zagadnienia może być niekiedy niejednoznaczna, dlatego podczas intepretacji przepisów należy zachować daleko idącą ostrożność w formułowaniu ostatecznego orzeczenia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu