BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brelik Agnieszka
Title
Produkt turystyczny - jego marka i jakość
Tourist Product - Mark and Quality
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 4, s. 39-43, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Produkt turystyczny, Marka produktu, Jakość usług
Tourist product, Product brand, Quality of services
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono złożoność produktu turystycznego, uwzględniając znaczenie marki i jej dualnego pojęcia, oraz zaprezentowano zagadnienia związane z procesem kształtowania jego jakości.

The paper presents the complexity of the tourism product considering meaning mark and dual comprehending, and also paper presents issue connected with development process of its quality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Altkorn J. 2004: Marketing w turystyce. Za A. Rapacz, Znaczenie jakości dla kształtowania markowych produktów turystycznych. [W:] Markowe produkty turystyczne pod red. A. Panasiuka. Szczecin-Nie-chorze 2004, s. 130. Wydawnictwo PWN 1994, s.97-100.
  2. Gołembski G. 2003: Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe. [W:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, (red.) G. Gołembski. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 16.
  3. Karczmarek., Stasiak A., Włodarczyk B. 2002: Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Wydawnictwo UL, Łódź.
  4. Kompendium wiedzy o turystyce, 1998: (Red.) G. Gołembski. Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 178.
  5. Kraszewski R. 2001: TQM. Teoria i praktyka, Wyd. TNOiK, Toruń, s. 20.
  6. Medlik S. 1995: Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa. Za Spychała A. Markowe produkty turystyki wiejskiej - studium przypadku. [W:] Markowe produkty turystyczne pod red. A. Panasiuka. Szczecin-Niechorze 2004, s. 143. PWN. Warszawa 1995.
  7. Nawrocka E. 2004: Determinanty tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych obszaru. [W:] Markowe produkty turystyczne. Szczecin-Niechorze, s. 361.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu