BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stonciuviene Neringa
Title
The Problems of Inventory Valuation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 894, s. 205-211, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Gospodarstwa rolne, Zarządzanie gospodarstwem rolnym
International Accounting Standards (IAS), Arable farm, Arable farm management
Note
rez.
Abstract
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości N2 odnośnie majątku przedsiębiorstwa (IAS2) regulują zasoby wyceny i rejestracji w księgach wspomnianego majątku, rozwiązując tym samym kwestię sumy wydatków mających pokrycie w wartości majątku. Jednakże, IAS2 nie stosuje się do żywego inwentarza tj. zwierząt domowych w gospodarstwie, a zatem powstają problemy przy próbie zaksięgowania tego typu majątku przy końcu okresu księgowego. W opracowaniu przedyskutowano sposób w jaki władze Litwy starają radzić sobie z tym problemem; m. in. poprzez wprowadzanie procedur księgowych, które nie do końca są zgodne z międzynarodowymi zasadami księgowania.

International Accounting Standard N2 Inventories (IAS 2) regulates the valuation and presentation of inventories thereby solving the question of the sum of expenses covered by the inventory value. However, The IAS 2 does not apply to livestock accounting, hence at the end of the accounting period the enterprise has some problems in accounting of such inventories. The paper discusses the Lithuania Government regulations in the area of the Lithuanian enterprises accounting procedures, which have been adopted in order to deal with those dilemmas. It has been pointed out that some of the regulations are not in line with the international regulations of accounting. (JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. The Fourth Directive of European Council, June 25th, 1978, About Accountability of Several companies (78/660/EEC). - http://www/lrs.lt. (in Lit.)
  2. About Valuation of Assets // The Ministry of Finance of the Lithuanian Republic, March 08th, 1994, N21 N. -State News, 1994, N20-334(inlit.)
  3. About Methodics of Valuation (Reevaluation) of Agricultural Companies' Assets // The Government of the Lithuanian Republic, July 03rd, 1997, N 710. - State News, 1997, N 65 - 1585 (in Lit.)
  4. Internationa] Accounting Standard N 2 "Inventory Valuation" - International Accounting Standards. - Vilnius, 1997. - P. 57-68 (in Lit.).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu