BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barowicz Marek
Title
Formalnoprawne uwarunkowania sekurytyzacji w Polsce
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2006, nr 8, s. 25-30
Keyword
Sekurytyzacja aktywów, Transakcje papierami wartościowymi, Transakcje kredytowe, Aktywa, Finansowanie przedsiębiorstwa
Asset securitisation, Securities transactions, Credit transactions, Assets, Financing enterprises
Abstract
W praktyce wymienia się różnorodne techniki pozyskiwania kapitału przez spółki. Jednym z alternatywnych źródeł finansowania (w relacji np. do kredytu bankowego czy faktoringu) jest sekurytyzacja. Łączy ona korzyści, jakie oferuje kredyt oraz faktoring. Celem artykułu jest przedstawienie sekurytyzacji jako jednego z możliwych narzędzi kapitałowego wsparcia przedsiębiorstw. Przez pojęcie sekurytyzacji należy rozumieć nadanie wybranym aktywom płynności poprzez ich przekształcenie w dług inkorporowany w papiery wartościowe zabezpieczone innymi aktywami, tzw. aktywami sekurytyzowanymi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu