BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołaczek Bożena
Title
Rola samorządu terytorialnego w realizacji polityki rodzinnej
Source
Polityka Społeczna, 2006, nr 5-6, s. 33-36
Keyword
Polityka rodzinna, Polityka społeczna, Samorząd terytorialny, Pomoc społeczna, Opieka socjalna, Konferencja naukowa
Family policy, Social policy, Local government, Social assistance, Social services, Scientific conference
Abstract
18 maja 2006 r. w Warszawie odbyła się konferencja na temat roli samorządu terytorialnego w realizacji polityki rodzinnej. Dyskusja wykazała, że podstawową barierą w realizacji funkcji i zadań tej polityki stanowi niedostosowanie środków finansowych i organizacji do skali potrzeb lokalnej społeczności i środowiska. Pomimo faktu, iż zjawiska takie jak bezrobocie i ubóstwo są źródłem potrzeb, którym trudno sprostać, nie należy zaniechać tzw. dobrych praktyk w tej dziedzinie i jak najbardziej je upowszechniać.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu