BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mitręga-Niestrój Krystyna
Title
Szanse i zagrożenia dla kraju wprowadzającego liberalizację przepływów kapitałowych na przykładzie wybranych państw Azji Południowo-Wschodniej
Opportunities and Threats for the Country Introducing Liberalization of Capital Flows on the Example of Selected Countries of South-East Asia
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, 2000, s. 81-90
Keyword
Liberalizm gospodarczy, Kapitał zagraniczny, Inwestycje, Import, Eksport, Kryzys finansowy państwa
Laissez faire, Foreign capital, Investment, Import, Export, State financial crisis
Abstract
Liberalizacja przepływów kapitałowych obejmuje znoszenie kontroli przepływów kapitału w skali międzynarodowej związanych z: inwestycjami bezpośrednimi, inwestycjami portfelowymi oraz pozostałymi inwestycjami. Liberalizacja przepływów kapitałowych może nieść ze sobą istotne korzyści dla gospodarki, jednak jak wykazano w artykule w określonych warunkach może również powodować istotne zagrożenie jakim jest kryzys finansowy.

Liberalization of capital flows includes control lifting of capital flows on an international scale related to direct, portfolio and other investments. Liberalization of capital flows can cause both opportunities and threats for the economy according to the article.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu