BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kabaj Mieczysław
Title
Nowe metody badania jakości i przydatności kształcenia w szkołach wyższych
New methods for quality evaluation in higher education
Source
Polityka Społeczna, 2006, nr 5-6, s. 1-7
Keyword
Jakość kształcenia, Wykształcenie, Szkolnictwo wyższe, Kariera zawodowa, Rynek pracy, Badania ankietowe, Edukacja
Quality education, People's education, Higher education, Professional career, Labour market, Questionnaire survey, Education
Abstract
W Polsce rzadko podejmowane są badania losów i karier zawodowych absolwentów szkół wyższych i średnich zawodowych. Wiele uczelni wręcz systemowo nie chce wiedzieć, gdzie ich absolwenci znaleźli zatrudnienie, jak ułożyły się ich losy i jak oceniają jakość i przydatność kształcenia. Artykuł niniejszy jest próbą choć częściowego wypełnienia tej istotnej luki. W materiale posłużono się badaniami ankietowymi i nowatorską techniką pozyskiwania i oceny danych.

The paper deals with new methods of quality evaluation and value added of higher education based on the opinions of students graduating from School of Economics and Social Policy in Warsaw. The methods have been tested and value added of higher education has been estimated. The system of 5 criteria of education quality of has been developed and tested. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. U. Jeruszka (red.), Efektywność kształcenia zawodowego, IPiSS 2000.
  2. U. Jeruszka (red.), Metody badania losów absolwentów szkól zawodowych, IPiSS 2001.
  3. U. Jeruszka (red.), Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, IPiSS 2002.
  4. M. Kabaj, Partycypacyjny system wynagrodzeń. W kierunku kapitalizmi. partycypacyjnego, wysokiej wydajności i godziwej płacy. IPiSS 2002.
  5. W. Pomykało, Przyszłość polskiej szkoły wyższej, Fundacja Innowacja (w druku)
  6. Raport z badań jakości kształcenia losów i karier zawodowych absolwentów WSSE w Warszawie. Mieczysław Kabaj, Urszula Jeruszka; współpraca: Daria Szatkowska, Beata Kaczyńska i Janina Magnuszewska, IPiSS, Warszawa, marzec 2006, stron 143.
  7. J. Wójcik, Badania zawodowych losów absolwentów szkoły wyższej, w: U. Jeruszka (red.), Metody badania losów absolwentów szkól zawodowych, IPiSS 2001, s. 81.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu