BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szaflarski Krzysztof
Title
Zmiany w strukturze form kooperacji przemysłowej Wschód-Zachód (lata 1970-19980)
Changes in the Structure of Industrial Co-operation Forms between East and West in the Years 1970 to 1980
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, 2000, s. 91-104
Keyword
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Współpraca produkcyjna, Joint ventures
International economic relations, Production cooperation, Joint ventures
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie form kooperacji przemysłowej, jakie wykształciły się w ramach bilateralnych stosunków gospodarczych Wschód-Zachód oraz analiza zmian ich struktury na przestrzeni ostatnich 30 lat. Artykuł wzbogacono graficzną prezentacją form kooperacji przemysłowej, tabelami i wykresem.

The aim of the article is to present different forms of industrial co-operation that develops within the confines of bilateral economic relations between East and West and analysis of changes their structure within the space of thirty years. The article consists of graphic presentation of industrial forms of co-operation, tables and graphs.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu