BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysińska-Gajek Marzena
Title
Współczesne tendencje w rozwoju europejskiej integracji
Modern Tendencies Introduced to the European Integration Development Modern Tendencies Introduced to European Integration Development.
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, 2000, s. 131-142
Keyword
Historia integracji europejskiej, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Wspólna Polityka Rolna
History of European integration, Economic and political integration of Europe, Common Agricultural Policy (CAP)
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono problemy związane z pogłębianiem i poszerzaniem integracji europejskiej. Najwięcej miejsca poświęcono Wspólnej Polityce Rolnej, ponieważ budzi ona najwięcej kontrowersji.

Some problems related to enlargement of the European integration with a special attention put on Common Agricultural Policy (CAP) have been presented.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu