BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klepacki Bogdan, Gołębiewska Barbara
Title
Rola Zarządzania na progu XXI wieku
The Role of Management in on Edge of XXI Century
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2002, R. 1, nr 1-2, s. 5-12, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Teorie zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ewolucja zarządzania, Zarządzanie, Zarządzanie gospodarką
Human Resources Management (HRM), Management theories, Enterprise management, Evolution of management, Management, Management of the economy
Note
summ., streszcz.
Abstract
Zwrócono uwagę na rolę, jaką odgrywa zarządzanie w rozwoju gospodarczym oraz cywilizacyjnym zarówno na poziomie mikroekonomicznym poszczególnych przedsiębiorstw czy organizacji, jak też w makroskali, czyli całego społeczeństwa. Scharakteryzowano również ewolucję zmian w zarządzaniu, rozwój myśli z zakresu organizacji i zarządzania, współczesne tendencje oraz wyzwania w zakresie zarządzania na progu XXI wieku.

In the paper has been presented the rule of management in economic and civilization development on the level of microeconomics in separate enterprises or organization as well as macroeconomic - whole society. There was made the analysis in tendency of change in management, in development of theory organization and management and the challenge for management on edge of XXI century. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu