BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fedorowicz Zdzisław
Title
Polityka gospodarcza, polityka fiskalna, polityka pieniężna
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 13-23
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Rola państwa w gospodarce, Polityka społeczna państwa, Polityka finansowa państwa, Polityka pieniężna, Banki centralne, Polityka fiskalna
States' role in economy, Social policy, State financial policy, Monetary policy, Central banks, Fiscal policy
Abstract
W artykule skoncentrowano rozważania wokół pytania o politykę gospodarczą państwa i odpowiedzialność za efekty tej polityki. Przeanalizowano działalność państwa w obszarze polityki gospodarczej, społecznej, finansowej i monetarnej. Nakreślono dwa podejścia do roli państwa w regulowaniu procesów gospodarczych i społecznych: nurt liberalistyczny, którego cechą jest dążenie do minimalizacji roli państwa i pragmatyczny, którego cechą jest dążenie do wykorzystania państwa i jego instytucji dla przyspieszenia przemian w życiu gospodarczym i społecznym kraju.

The special attention has been paid to the economic policy in Poland and responsibility of its results. The subject of economic, fiscal and monetary policy was analysed. Liberal and pragmatic trends connected with regulations of economic and social processes has been also described in that article. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Fedorowicz Z.: Niezależność banków centralnych (doświadczenia zagraniczne), W: Status banku centralnego, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 1995.
  2. Posen A.S.: Why Central Bank Independence Does Not Cause Low Inflation, "Finance and the International Economy", 7, Oxford University Press. 1993.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu