BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Liwiński Jerzy
Title
Władza lotnicza w Polsce
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2006, nr 7-8, s. 75-82
Keyword
Rozwój transportu, Historia transportu, Infrastruktura transportu, Organizacja i zarządzanie, Flota powietrzna, Porty lotnicze, Lotnictwo, Lotnictwo cywilne
Development of transport, History of transport, Transport infrastructure, Organisation and management, Air fleet, Airports, Aviation, Civil aviation
Company
Polskie Linie Lotnicze LOT SA
Abstract
Władza lotnicza w Polsce w postaci właściwych agend powstała 85 lat temu wraz z narodzinami lotnictwa cywilnego, w celu sprawowania nad nim funkcji państwowego nadzoru. Organy tej władzy z biegiem lat ulegały licznym przekształceniom i modyfikacjom, równolegle z rozwojem techniki lotniczej. Rozwojowi techniki towarzyszyły też zagadnienia ekonomiczne, stałe poszerzanie i modernizacja infrastruktury oraz organizacji lotnictwa cyilnego. Artykuł niniejszy to zarys historii transportu lotniczego w Polsce, począwszy od zarania II Rzeczypospolitej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu