BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szreder Mirosław
Title
Prior probabilities - the pleasure of bayesian inference
Source
Przegląd Statystyczny, 2002, vol. 49, z. 4, s. 7-17, bibliogr. 29 poz.
Statistical Review
Keyword
Wnioskowanie bayesowskie, Teoria statystyki, Rachunek prawdopodobieństwa
Bayesian inference, Theory of statistics, Calculus of probability
Note
summ.
Abstract
W artykule tym scharakteryzowano rolę wiedzy a priori w bayesowskim wnioskowaniu statystycznym i przedstawiono najważniejsze powody, dla których niektórzy statystycy nie godzą się na wykorzystanie w procesie wnioskowania apriorycznych ocen szacowanych parametrów, w tym opinii wyrażonych w formie prawdopodobieństw subiektywnych. Podniesione zostały także inne związane z tym zagadnieniem problemy, takie jak umiejętność formułowania opinii a priori i sposoby agregacji rozkładów subiektywnych kilku ekspertów. Artykuł kończy się omówieniem eksperymentu przeprowadzonego przez autora, którego celem było określenie, na ile formułując swoje przekonania aprioryczne jesteśmy je skłonni weryfikować i zmieniać pod wpływem nowej informacji, w tym tej o różnych od naszej opiniach innych osób (ekspertów).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Applebaum D. [1996], Probability and Information, An Integrated Approach. Cambridge University Press
 2. Barnett V. [1991], Sample Survey, Principles & Methods. Hodder and Stoughton.
 3. Berger J. [1980], Statistical Decision Theory: Foundations, Concepts, and Methods. Springer Verlag.
 4. Bordley R.F. [1983], A Bayesian Model of Group Polarization. Organizational Behaviour and Human Performance, vol. 32.
 5. Box G.E.P., Tiao G.C. [1973], Bayesian Inference in Statistical Analysis, Addison-Wesley, Massachusetts.
 6. Czerwiński Z. [1985], O jakości modelu ekonometrycznego (refleksje nad artykułem Z. Hellwiga), Przegląd Statystyczny, no. 3, p. 269-277.
 7. Dale A.I. [1991], A History of Inverse Probability. From Thomas Bayes to Karl Pearson. Springer Verlag.
 8. Dochy F.J.R.C. [1992], Assessment of Prior Knowledge as a Determinant for Future Learning. Open University of Netherlands.
 9. Foreman E.K. [1991], Survey Sampling Principles. Marcel Dekker, Inc.
 10. Genest Ch., Zidek J.V. [1986], Combining probability distributions: A critique and annoated bibliography, Statistical Science, no. 1.
 11. Hamouda O.F., Rowley R. [1996], Probability in Economics, Routledge.
 12. Hampton J.M., Moore P.G., Thomas H. [1973], Subjective probability and its measurement, Journal of the Royal Statistical Society, ser. A, vol. 136.
 13. Hellwig Z. [1976], O jakości modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny, no. l, p. 3-23.
 14. Isaac R. [1995], The Pleasures of Probability, Springer Verlag.
 15. Jeffreys H. [1967], Theory of Probability, Clarendod Press, Oxford.
 16. Judge G.G., Bock M.E. [1978], The Statistical Implications of Pre-Test and Stein-Rule Estimators in Econometrics, North Holland Publ. Comp., Amsterdam.
 17. Judge G.G., Griffiths WE., Hill R.C., Lutkepohl H., Lee T.C. [1985], The Theory and Practice of Econometrics (2nd ed.), J. Wiley, New York.
 18. Kahneman D., Tversky A. [1972], Subjective probability: a judgment of representativeness, in C.A.S. Steal von Holstein (ed.): The Concept of Probability in Psychological Experiments, Academic Press.
 19. Krzysztofiak M., Szreder M. [1993], Krytycznie o metodach zapewniających spełnienie postulatu koincydencji, Przegląd Statystyczny, no. 3-4, p. 323-334.
 20. Learner E.E. [1983], Let's take the con out of econometrics, American Economic Review, 73, p. 31-43.
 21. Learner E.E. [1985], Self-interpretation, Economics and Philosophy, no. 1, p. 295-302.
 22. Ludke R.L., Strauss F.F., Gustafson D.H. [1977], Comparison of five methods for estimating subjective probability distributions, Organizational Behaviour and Human Performance, vol. 19.
 23. Popper K.R. [1962], Conjectures and Refutations: The growth of scientific knowledge. Basic Book, New York.
 24. Szreder M. [1992], Koincydencja - problem pozorny czy rzeczywisty?, Przegląd Statystyczny, no. 3-4, p. 365-370.
 25. Szreder M., Osiewalski J. [1991], Przykład bayesowskiej estymacji modelu rynku w nierównowadze z wykorzystaniem subiektywnych rozkładów a priori, Przegląd Statystyczny, nr 3-4.
 26. Szreder M., Osiewalski J. [1992], Subjective Probability Distributions in Bayesian Estimation of All-Excess-Demand Model (Revised Paper). Discussion Paper no. 92/7, University of Leicester, Department of Economics.
 27. Verbraak H.L.F. [1990], The Logic of Objective Bayesianism, Amsterdam.
 28. Walley P. [1991], Statistical Reasoning with Imprecise Probabilities. Chapman & Hall.
 29. Wang Ch. [1993], Sense and Nonsense of Statistical Inference; Controversy, Misuse, and Subtlety. Marcel Dekker.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu