BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żurek Tadeusz
Title
Analiza możliwości technicznych i wykorzystanie żeglugowe dróg wodnych w granicach miasta Bydgoszczy
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2006, nr 7-8, s. 83-85
Keyword
Drogi wodne, Miasto, Aglomeracje miejskie, Transport wodny, Żegluga śródlądowa
Waterways, City, Urban agglomerations, Water carriage, Inland sailing
Country
Bydgoszcz
Abstract
Miasto Bydgoszcz w następstwie ewolucji urbanistycznej i rozwoju gospodarczego, w drugiej połowie XX wieku znalazło się nie tylko nad Brdą, ale i Wisłą, a także nad Kanałem Bydgoskim. Włączenie znacznej części linii brzegowej Wisły w obręb miasta nastąpiło po połączeniu miejscowości Fordon z Bydgoszczą w 1973 r. Obecnie istnieje możliwość zintensyfikowania przewozów środkami transportu rzecznego po drogach wodnych w granicach aglomeracji miejskiej przy niewielkich nakładach inwestycyjnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu