BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaleta Józef
Title
Kierunki koniecznej reformy finansów publicznych
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 24-38
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Finanse publiczne, Budżet państwa, System podatkowy, Rola banku centralnego w gospodarce, Banki centralne, Reforma administracji publicznej
Public finance, State budget, Tax system, Central bank's role in the economy, Central banks, Civil service reform
Company
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstract
W artykule poddano ocenie obowiązującą w Polsce od 1998 roku ustawę o finansach publicznych. Wykazano, czy i w jakim stopniu zrealizowane zostały w praktyce podstawowe jej założenia. Wiele zastrzeżeń budzi stosowana w Polsce praktyka dotycząca ustalania deficytu budżetowego i długu publicznego, tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa, reforma samorządu terytorialnego, system podatkowy i polityka Narodowego Banku Polskiego.

Public finances act currently in force since 1998 was presented. The article shows an extent of realization of guidelines of mentioned reform. There is a lot of reservations about establishment of a budget deficit and public debt, procedure of preparation and establishment of a national budget, self-government reform, tax system and policy of the National Polish Bank. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Rutkowski J.: Wielki szwindel. "Trybuna" z 17 stycznia 2001 r.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu