BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska-Marczak Krystyna
Title
Reformy społeczne w Polsce w świetle systemu finansowego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 39-49, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Rola państwa w gospodarce, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Reforma służby zdrowia, Reforma oświaty, Reforma ubezpieczeń społecznych, Reforma systemu emerytalnego
States' role in economy, Systemic transformation, Health care reform, Educational system reforms, Social insurance reform, Pension system reform
Abstract
W artykule przedstawiono istotę najważniejszych reform społecznych w Polsce w latach 90-tych i poddano je ocenie. Przeanalizowano następujące reformy: samorządu terytorialnego, ochrony zdrowia, systemu edukacyjnego i systemu rentowo-emerytalnego.

The paper presents an essence of the most important social reforms in Poland and its estimation in 90's. Some reforms such as self-government reform, reform in health service system, education system reform and retirement-annuity reform has been analysed by the author. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Frąckiewicz-Wronka A. (1998): Reforma systemu opieki, zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego.
 2. Golinowska S. (1996) (red.): Polityka społeczna w latach 1994-1996. Procesy regulacyjne i ich potencjalne skutki. Warszawa: IPiSS.
 3. Golinowska S. (2000): Polityka Społeczna, koncepcje - instytucje - koszty. Warszawa: Poltext.
 4. Grabczan W. (1998): System otwartych funduszy emerytalnych jako element nowego systemu zabezpieczenia społecznego. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, informacja nr 642.
 5. Jarzębowska M. (1999): Dochody gmin, powiatów i województw. "Samorząd Terytorialny" nr 10.
 6. Karliński W., Nielicki A., Piaskowska J. (2000): Polska powiatowa w roku 1999 - ogólna charakterystyka. "Samorząd Terytorialny" nr 9.
 7. Piotrowska-Marczak K. (1999): Ekonomiczno-Społeczne uwarunkowania systemu ubezpieczeń kapitałowych i repartycyjnych. W: Rączaszek A. (red.): Demograficzne i społeczne uwarunkowania ubezpieczeń. Katowice: AE w Katowicach.
 8. Piotrowska-Marczak K. (1999): Reforma ochrony zdrowia w Polsce - implikacje międzynarodowe. W: Walczak-Duraj D. (red.): Społeczne aspekty reformowania służby zdrowia. Łódź: Wyd. Omega-Praksis.
 9. Piotrowska-Marczak K. (2000): Aktualne problemy systemu finansowego w Polsce w warunkach konsolidacji z UE. W: Gagacka M. (red.): Gospodarka rynkowa w Polsce w drodze do Unii Europejskiej. Radom: Politechnika Radomska.
 10. Piotrowska-Marczak K. (2001): Przekształcenia systemu finansowego w Polsce. W: Słomiany A. (Ed.): The Czech economy at the turn ofthe Millenium, Brno.
 11. Piotrowska-Marczak K. (2001): Perspektywy rozwoju samorządu lokalnego. VII Kongres Ekonomistów Polskich, z. 9.
 12. Włodarczyk C. (1998): Reforma opieki zdrowotnej w Polsce, Studium Polityki Zdrowotnej. Kraków: "Versalius".
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw, Druk Sejmowy nr 2164 z sierpnia 2000.
 14. DzU nr 65 z 1990 roku, poz. 385.
 15. DzU nr 95 z 1991 roku, poz. 425.
 16. DzU nr 101 z 1995 roku, poz. 504.
 17. DzU nr 117 z 1998 roku, poz. 759.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu