BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzba Ryszard
Title
Zmiany w polityce fiskalnej krajów członkowskich Unii Europejskiej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 50-58, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Polityka podatkowa, Polityka gospodarcza, System podatkowy, Podatek dochodowy, Polityka fiskalna
Tax policy, Economic policy, Tax system, Income tax, Fiscal policy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule prześledzono tendencje zmian w polityce fiskalnej krajów Unii Europejskiej po 1 stycznia 1999 roku. Polityka fiskalna krajów UE ukierunkowana jest na stymulowanie wzrostu inwestycji krajowych i zagranicznych oraz na stwarzanie zachęt do wzrostu zatrudnienia. Środkiem prowadzącym do tego celu jest obniżenie obciążeń fiskalnych poprzez zmniejszenie kilku wybranych podatków, które wywierają wpływ na wzrost oszczędności krajowych (zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw) i napływ kapitału z zagranicy, a także na wzrost zatrudnienia. Tendencje te szczególnie wyraźnie wystąpiły we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Tendencies of the changes in fiscal policy of the member countries of the European Union after 1 st of January 1999 were described. One of the ways of fiscal policy of European countries is growth stimulation of investments and growth of employment. Fiscal charge reduction by reduction of some selected taxes, which influence on growth of domestic savings and inflow of foreign capital and growth of employment, was discussed. Mentioned tendencies were especially visible in France, Germany, Great Britain and Italy. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bénassy - Quéré A., Lahrèche - Révil A. (2000): Concurance et harmonisation fiscales: quels effets?. "Problèmes Economiques" 2671, s. 30-32.
  2. Boadway R., Wildasin D. (1994): Taxation and saving: a survey. "Fiscal Studie" 15, s. 19-63.
  3. Conseil national des impôts (2000): Evolution et progressivité des impositions directes des revenus. "Problèmes Economiques" 2685, s. 17.
  4. Girard-Wasseur M., Van Der Putten R. (2001): Vers un relâchement des politiques en Europe?. "Problèmes Economiques" 2703, s. 6-10.
  5. OECD (1994): Taxation and Household Saving. Paris.
  6. OECD (2000): Revenue Statistics 1965-1999. Paris, s. 67-68.
  7. Tanzi V., Zee H. (2000): Impôts et épargne: quels liens?. "Problèmes Economiques" 2693, s. 21-24.
  8. Concurrence fiscale et bonne gestion des finances publiques (1999): "Problèmes Economiques" 2611-2612, s. 18-21.
  9. Wierzba R. (2000): Problemy opodatkowania dochodów ludności z oszczędności w Unii Europejskiej - wskazania dla Polski. "Bank i Kredyt" 9, s. 4-9.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu