BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bień Witold
Title
Wpływ realnej aprecjacji kursu złotego na obroty z zagranicą i na równowagę płatniczą kraju
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 59-66
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Handel zagraniczny, Polityka walutowa, Kurs walutowy, Bilans handlowy, Bilans płatniczy, Zadłużenie zagraniczne
Foreign trade, Exchange rate policy, Exchange rates, Trade balance, Balance of payments, Foreign debt
Abstract
Podstawowa przyczyna wpływająca na występowanie poważnego deficytu handlowego i płatniczego utrzymującego się w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat wynika z realnej aprecjacji złotego w stosunku do walut zagranicznych. Postępująca, realna aprecjacja złotego odbija się ujemnie na opłacalności eksportu i wpływa na wzrost opłacalności importu. W artykule autor rozpatruje konieczne rozwiązania w celu zaktywizowania wzrostu eksportu i jego zdynamizowania oraz postuluje konieczność prawidłowej polityki kursowej.

Trade and payments deficit, which is currently visible in Poland since few years result from real appreciation of złoty in relation to foreign currencies. Progressive real appreciation of złoty has bad influence on export profitability and has influence on growth of import profitability. Some solutions connected with export's growth, its dynamism and necessity of true exchange rate policy were presented in this paper. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu