BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szlachta Jacek
Title
Wieloletnie programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Walii
Long-Term Programs for the Socioeconomic Develpoment of Wales
Source
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 7-8, s. 83-96, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zagospodarowanie przestrzenne, Rozwój społeczno-gospodarczy, Fundusze strukturalne
Spatial development, Social economic development, Structural funds
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Walia
Wales
Abstract
W Walii ma miejsce kompleksowe podejście do kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Zestaw zaakceptowanych przez rząd Narodowego Zgromadzenia Walii dokumentów strategicznych stanowi logiczną i spójną wewnętrznie całość. Dokumenty programowe dotyczą całokształtu problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych. Długookresowy charakter ma koncepcja przestrzennego zagospodarowania określająca ramy terytorialne zmian zachodzących w Walii oraz strategia środowiskowa Walii promująca trwały i zrównoważony rozwój kraju. Podstawą bieżącej polityki rozwojowej Walii jest dokument średniookresowy. Jest on wykorzystywany dla opracowania programów operacyjnych, w tym także na potrzeby Unii Europejskiej. Wszystkie te strategie są systematycznie co około pięć-siedem lat aktualizowane. Prace nad tymi dokumentami są prowadzone w sposób ciągły. Wszystkie dokumenty strategiczne Walii zostały poddane bardzo solidnemu procesowi konsultacji społecznej. Założenia rozwoju społeczno-gospodarczego Walii zostały podporządkowane Strategii z Lizbony i Goeteborga z 2000 i 2001 roku oraz Odnowionej Strategii Lizbońskiej z 2005 roku, służącej przekształceniu Unii Europejskiej w najbardziej konkurencyjną gospodarkę światową do 2010 roku.

The article examines the model and programs for the socioeconomic development of Wales. As a result of a devolution process, Wales gained the possibility of independently programming its developing policy in the 21st century. Wales is also a major beneficiary of European structural funds, as a result of which its national strategies must be in line with the priorities of European regional policy. The main value of the article is that it assesses, in a uniform analytical arrangement, the most important strategic long-term and medium-term documents of Wales, including a plan for the regional development of the country, a long-term concept for environmental policy, a medium-term strategy of socioeconomic development and a section of the National Strategic Reference Framework for 2007-2013 applying to Wales. All these documents represent an internally consistent arrangement, which also applies to studies prepared for the needs of the European Union.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Draft National Strategie Reference Framework. EU Structural Funds Programmes 2007-2013, [2006], Department of Trade and Industry, Londyn.
  2. Our Environment. Our Future. Yours Views. The Consultation on the Environment Strategy for Wales, [2005], Welsh Assembly Government, Cardiff.
  3. People, Places, Futures. The Wales Spatial Plan, [2004], Welsh Assembly Government, Cardiff.
  4. Skills and Employment Action Plan, [2005], Welsh Assembly Government, Cardiff.
  5. Wales. A Better Country, The Strategic Agenda of the Welsh Assembly Government, [2003], Welsh Assembly Government, Cardiff.
  6. Wales. A Vibrant Economy. The Welsh Assembly Government's Strategic Framework for Economic Development, [2005], Welsh Assembly Government, Cardiff.
  7. Wales for Innovation. The Welsh Assembly Government's Action Plan for Innovation, [2003], Welsh Assembly Government, Cardiff.
  8. (A) Winning Wales. The National Economic Development Strategy of the Welsh Assembly Government, [2002], Welsh Assembly Government, Cardiff.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu