BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rusewicz Małgorzata
Title
Koordynacja świadczeń rodzinnych : Międzynarodowe seminarium IPiSS
Source
Polityka Społeczna, 2006, nr 7, s. 38-41
Keyword
Zasiłki rodzinne, Polityka społeczna, Projekty publiczne, Programy pomocowe, Konferencja naukowa, Polityka rodzinna, Świadczenia socjalne
Family benefits, Social policy, Public plans, Assistance programs, Scientific conference, Family policy, Social benefits
Abstract
31 marca 2006 r. w Warszawie w ramach projektu trESS odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone koordynacji świadczeń rodzinnych. Na spotkaniu podkreślono wagę, jaką Komisja Europejska przykłada do projektu trESS ze wględu na jego wymierne korzyści. Jednym z nich jest aspekt implementacyjny projektu, przedstawiający jak w praktyce realizowane są przepisy wspólnotowe i jakie na tym tle powstają problemy i wątpliwości. Drugi aspekt polega na wskazaniach, w jakim kierunku powinny iść rozwiązania wspólnotowe w tej dziedzinie i jakim podlegać modyfikacjom.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu