BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błeszyński Jan
Title
Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 roku (sygn. akt SK 40/04) w sprawie zgodności z Konstytucją RP art. 108 ust.3, w związku z art. 109 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych : Prawo własności intelektualnej
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2006, nr 8, s. 10-24
Keyword
Prawo autorskie, Prawo własności intelektualnej, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Ustawodawstwo gospodarcze
Copyright law, Intellectual property law, Judgement of Constitutional Tribunal, Economic legislation
Company
Komisja Prawa Autorskiego
Abstract
Według autora artykułu zasadnym wydaje się, w myśl postulatu wysuwanego już wcześniej - w toku prac nad Prawem autorskim stworzenie, w ramach struktur sądowniczych, sądu własności intelektualnej, który objąłby zarówno sprawy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, jak również z zakresu własności przemysłowej. Komentowany wyrok nasunął bowiem nieuchronność zmian w regulacjach prawnych, których stan obecny stwarza zbyt duże i niejednokrotnie błędne możliwości interpretacyjne w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu