BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaliński Janusz
Title
Sto lat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2006, nr 7-8, s. 3-11
Keyword
Oświata, Edukacja ekonomiczna, Szkolnictwo wyższe
Education system, Economic education, Higher education
Company
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Abstract
W artykule autor pokrótce streścił dzieje Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, założonej jeszcze w roku 1906, która w 2006 r. obchodziła jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Historia szkoły dowodzi stałego i ścisłego jej związku z losami politycznymi i gospodarczymi kraju. Największym kapitałem uczelni był kapitał ludzki, uczelnia wykształciła bowiem wiele wybitnych osobistości, znanych później w świecie ekonomii, gospodarki i kultury, co pozwoliło przetrwać trudne okresy w życiu uczelni i kraju.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu