BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misterska-Dragan Barbara
Title
Czy Skarb Państwa to dobry wzór? - nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
Is Treasury a Good Model? - Owner Supervision over the Companies with Local Self-government Units Involvement.
Source
Folia Oeconomica Bochniensia, 2004, nr 2, s. 77-90
Keyword
Spółki handlowe, Grupa kapitałowa, Nadzór administracyjny, Materiały konferencyjne
Commercial companies, Capital group, Administrative supervision, Conference materials
Abstract
Omówiono przekształcenia organizacyjno-prawne i własnościowe w gospodarce komunalnej.Wskazano podstawowe cele nadzoru właścicieli nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz jaką role odgrywa rada nadzorcza po wejściu w życie ustawy z 2003 r. o gospodrce komunalnej.

Organizational, legal and ownership transformation in the public utility industry have been discussed. The author also pointed out basic goals of owner supervision over the companies with local self-government units involvement as well as the role played by supervisory board after the act from the year of 2003 on the public utility industry coming into force.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1731-2310
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu