BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosek-Wojnar Maria (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Problem samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Financial Autonomy of Local Government Units
Source
Folia Oeconomica Bochniensia, 2004, nr 2, s. 11-20
Keyword
Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Budżet samorządu terytorialnego, Materiały konferencyjne
Public finance, Local government, Local budget, Conference materials
Abstract
Celem tego opracowania jest odpowiedź na pytanie , czy w świetle przepisów prawnych, zarówno obowiązujących, jak też tych, które zaczęły obowiązywać, stworzono podstawy samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

The author aims at answering the question whether basis for a financial autonomy of local government units have been created or not according to legal regulations in force or these that just started to be in force.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. E. Kronberger Sokolowska, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, LIBER, Warszawa, 2001, s. 70.
  2. M. Kosek-Wojnar, K .Surówka Finanse samorządu terytorialnego, AE Kraków, 2002, s . 69 i dalsze.
  3. E. Chojna - Duch, E. Kornberger-Sokolowska, Dochody gmin z podatków i opłat, Warszawa, 1998, s. 8.
  4. N. Gajl, Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa, 1993, s. 129.
  5. por. J. Kateta, Gospodarka budżetowa, PWE, Warszawa, 1985 s. 240.
  6. A. Kopańska, Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, DIFIN, Warszawa 2003, s. 77.
Cited by
Show
ISSN
1731-2310
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu