BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśkiewicz Jerzy
Title
Rozważania o przyszłości ciężarowego transportu samochodowego w Polsce
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2006, nr 7-8, s. 43-50
Keyword
Przewozy towarowe, Liberalizacja transportu, Polityka transportowa, Przedsiębiorstwo transportowe, Rynek usług transportowych, Transport drogowy, Transport samochodowy
Cargo transportation, Transport liberalization, Transport policy, Transport company, Transport market, Road transport, Motor transport
Abstract
Członkostwo Polski w UE stawia przed polskimi przewoźnikami samochodowymi większe niż dotychczas wymagania w zakresie sposobów i warunków świadczenia usług. Liberalizacja europejskiego rynku transportowego może przynieść różnorodne korzyści także polskim przewoźnikom. Wymuszony przez rynek wzrost jakości i nowoczesności wytwarzanych w kraju towarów, wpływając na wzrost eksportu, generować będzie wzrost popytu na przewozy. W chwili obecnej udział naszego ciężarowego transportu samochodowego na tle tego rynku przewozów w pozostałych państwach UE szacuje się na około 6%.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu