BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kierepka Maria
Title
Aktywność i skuteczność beneficjentów woj. lubelskiego w pozyskiwaniu środków w ramach programu SAPARD
The Activity and Effectiveness of Beneficiaries from Lublin Region in Rasing of SAPARD's Funds
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 4, s. 167-171, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Fundusze strukturalne, Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Structural funds, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD)
Note
summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Autorka przedstawiła zagadnienia dotyczące aktywności i skuteczności beneficjentów woj. lubelskiego w pozyskiwaniu środków z Programu SAPARD. Aktywność oceniono na podstawie liczby złożonych wniosków, natomiast skuteczność na podstawie liczby zawartych umów w stosunku do liczby złożonych wniosków. Zdaniem autorki, te dwie charakterystyki świadczą o tym, że beneficjenci woj. lubelskiego, którzy aplikowali o finanse z SAPARD-u, są dobrze przygotowani do absorpcji środków w ramach funduszy strukturalnych.

The article presents problems of distribution and use of the SAPARD s funds with the emphasis on activity and effectiveness in raising of the funds by beneficiaries from Lublin region. Taking into consideration the use of the SAPARD's funds, It was affirmed, that the beneficiaries are well prepared to absorb the structural funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Czykier-Wierzba D. 2003: Wsparcie obszarów wiejskich w Polsce ze środków programu SAPARD. Wspólnoty Europejskie, nr 4, s. 25.
  2. Fedyszek-Radziejowska B., Frenkel L, Klepacka D. i in. 2004: Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, s. 51-52.
  3. Informacja Lubelskiego Oddziału Regionalnego o stanie realizacji Programu SAPARD na dzień 26.05.2004 (dane niepublikowane).
  4. Informacja o stanie realizacji Programu SAPARD według danych na dzień 15.03.2005. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. marzec 2005, www.minrol.gov.pl
  5. Phare Agriculture Sector review Interim Evaluation of Phare Support Allocated in 1999-2002 and Implemented until November 2003. Thematic Evaluation Report. European Commission Directorate-General Enlargement, April 2004, s. 2.
  6. Wilkinson A. 2004: The SAPARD instrument on the eve accession - a paper presented at the conference: The Common Agricultural Policy - opportunities and perspectives. Bułgaria, March, s. 8. www.euro-pa.eu.int.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu