BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błoniarz Anna
Title
Powstanie i rozwój domu aukcyjnego Sotheby's na międzynarodowym rynku dzieł sztuki jako przejaw myślenia globalnego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 893, s. 30-46, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001
Keyword
Rynek sztuki, Aukcje
Art market, Auctions
Abstract
Dom aukcyjny Sothbey's jest obok Christine's najbardziej liczącym się na rynku dzieł sztuki. Omówiono działalność firmy Sotheby's, jej strukturę, działalność pod względem finansowym oraz prognozy firmy na przyszłość.

Sotheby's and Christine's auction houses is one of the most important on art market. The activity of Sotheby's, its structure, financial activity and futures prognosis of the company was discussed.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Korzeniowska-Marciniak M.: Charakterystyka i wpływ procesu globalizacji na rynek dzieł sztuki. Zeszyty Konferencyjne, Poznań.
  2. Goldfarb Marquis Alice: The Art. Biz; The covert world of collectors, dealers, auction houses, museums and critics, s. 212.
  3. Sotheby's Preview, January 2001, s. 12.
  4. Sotheby's Holdings, Inc. Annual Report 1999.
  5. Strony internetowe www.art.-sales-index.
  6. Taylor J.R., Brooke B.: The Art. Dealers.
  7. Watson P.: Sotheby's. The inside story, s. 90.
  8. Ziemiecki J.: Sztuka i ekonomia. "Art & Business", październik 2000, stały dodatek "Kolekcjoner - Sztuka polska i antyki" Nr 8 (41) listopad 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu