BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojewódzka-Król Krystyna
Title
Współczesne tendencje rozwoju infrastruktury transportu
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2006, nr 7-8, s. 61-67
Keyword
Transport, Ekologia, Polityka transportowa, Infrastruktura transportu, Rozwój zrównoważony transportu, Budownictwo komunikacyjne
Transport, Ecology, Transport policy, Transport infrastructure, Sustainable development of transport, Road engineering
Country
Świat
World
Abstract
Infrastruktura transportu jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Może oddziaływać stymulująco na ten rozwój i na procesy integracyjne. Globalizacja i jej skutki w postaci m.in. wzrostu przewozów pasażerów i ładunków oraz rozwój logistyki stawiają nowe wyzwania przed infrastrukturą dla poszczególnych gałęzi transportu w świecie. Ważnym aspektem zagadnienia jest wyrównywanie dysproporcji w rozwoju regionalnym oraz czynnik ekologiczny.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu