BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głowacka Anna
Title
Paliwa alternatywne - mrzonka czy realna przyszłość?
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2006, nr 7-8, s. 56-60
Keyword
Rynek paliw, Paliwa alternatywne, Odnawialne źródła energii, Biopaliwa, Technologie transportowe, Transport samochodowy, Biogaz
Fuel market, Alternative fuels, Renewable energy sources, Biofuels, Transport technologies, Motor transport, Biogas
Country
Świat
World
Abstract
W artykule niniejszym omówiono problematykę paliw alternatywnych dla transportu kołowego. W transporcie samochodowym tradycyjne paliwa zastępowane są obecnie przez następujące substytuty: paliwa wodorowe, ogniwa paliwowe, biopaliwa, sprężony gaz ziemny, metan i propan (biogazy) oraz tzw. ogniwa fotowoltaiczne (PV). Są więc wśród nich paliwa odnawialne jak i nieodnawialne. Te ostatnie mogą być pierwszym krokiem w powszechnej migracji od paliw tradycyjnych do paliw odnawialnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu