BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Menes Maciej
Title
Światowy rynek ropy naftowej: stan i perspektywy
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2006, nr 7-8, s. 51-55
Keyword
Rynek paliw, Paliwa alternatywne, Transport, Paliwa płynne, Ropa naftowa, Produkcja ropy naftowej, Przemysł petrochemiczny, Prognozy gospodarcze
Fuel market, Alternative fuels, Transport, Liquid fuels, Oil, Oil production, Petrochemical industry, Economic forecast
Country
Świat
World
Abstract
Do dalekiej przeszłości należą lata, kiedy wydobycie ropy naftowej nadążało za występującym zapotrzebowaniem, a ceny tego surowca były niskie i stabilne. Dziś świat po raz kolejny staje w obliczu gwałtownej zwyżki cen ropy, co grozi zachwianiem gospodarki. Perturbacje na rynku ropy naftowej odbijają się na całej gospodarce światowej, ale najbardziej uderzają w sektor transportu, który obecnie konsumuje ponad 55% produktów ropochodnych. Nieuniknione jest zatem w przyszłości całkowite przejście na paliwa alternatywne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu