BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzelakowski Andrzej S.
Title
Polityka transportowa UE w aspekcie jej oddziaływania na system transportowy RP
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2006, nr 7-8, s. 35-42
Keyword
Polityka transportowa, Rozwój transportu, Biała Księga, Globalizacja, Polska w WE, System transportowy, Transport, Rozwój zrównoważony transportu
Transport policy, Development of transport, White Paper, Globalization, Poland in the EC, Transport system, Transport, Sustainable development of transport
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Biorąc pod uwagę nowe wyzwania transportowe stawiane przez globalizację, realne problemy integracji oraz poważne trudności we wdrażaniu ambitnych celów polityki transportowej określonych w Białej Księdzie z 2001 r., Komisja Europejska podjęła próbę oceny dotychczasowych dokonań w tym zakresie , nie wykluczając ewentualnej weryfikacji celów tej polityki i instrumentów ich realizacji. Jednym z podstawowych kierunków takiej polityki jest stworzenie warunków do trwałego zrównoważonego rozwoju transportu w całej, rozszerzonej UE. Poważne problemy z zachowaniem spójności w polityce transportowej wobec nowych wyzwań ma niestety Polska.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu