BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębski Robert
Title
Prawne regulacje działalności giełd towarowych w Polsce (część I)
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2006, nr 7, s. 25-31
Keyword
Giełdy towarowe, Obrót towarowy, Historia gospodarcza, Kodeks handlowy, Handel, Regulacje prawne
Commodity exchange, Commodity turnover, Economic history, Commercial Code, Trade, Legal regulations
Country
II Rzeczpospolita
Abstract
Giełda jako instytucja prawna pojawiła się na ziemiach polskich dopiero w 1809 r. Wprowadzony został wówczas na obszarze Księstwa Warszawskiego francuski kodeks handlowy. Jednakże zamiary te doczekały się realizacji dopiero w okresie istnienia Królestwa Polskiego, w 1817 r. Pierwsza giełda miała mieć charakter pieniężno - towarowy. Od tego czasu mamy do czynienia z rozwojem giełd, ukoronowaniem zaś tej ewolucji były giełdy towarowe w II Rzeczypospolitej. W pierwszej części artykułu dokonano historycznego przeglądu instytucji giełd w naszym kraju do 1939 r. włącznie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu