BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konkel Michalina
Title
Zainwestuj w MBA
Source
Gazeta Bankowa, 2006, nr 39, s. 44
Keyword
Master of Business Administration (MBA), Kształcenie zawodowe, Kształcenie ekonomistów, Szkolnictwo wyższe, Studium przypadku
Master of Business Administration (MBA), Vocational training, Education of economists, Higher education, Case study
Abstract
Łatwo stracić orientację w nieustannie zmieniającym się świecie współczesnego biznesu. Chyba że mamy MBA. Studia te poszerzają spojrzenie na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Pomagają usystematyzować zdobytą dotychczas wiedzę zawodową, rozwijają kreatywność, pozwalają odkryć wiele sposobów rozwiązania danego problemu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu